General
text

PJESA 7: DOKTRINA E SË ARDHMES

Module 9

Module Structure

Kapitulli 54: Kthimi i Krishtit: Kur dhe si do të kthehet? 1 Lesson

Kapitulli 54: Kthimi i Krishtit: Kur dhe si do të kthehet?

Kur dhe si do të kthehet Krishti? A mund të kthehet Ai në çdo moment?

Kapitulli 55: Mijëvjeçari 1 Lesson

Kapitulli 55: Mijëvjeçari

Çfarë është Mijëvjeçari? Kur ndodh? A do ta përjetojnë të krishterët Mundimin e Madh?

Kapitulli 56: Gjyqi i fundit dhe ndëshkimi i përjetshëm 1 Lesson

Kapitulli 56: Gjyqi i fundit dhe ndëshkimi i përjetshëm

Kush do të gjykohet? Çfarë është ferri?

Kapitulli 57: Qiejt e rinj dhe toka e re 1 Lesson

Kapitulli 57: Qiejt e rinj dhe toka e re

Çfarë është qielli? A është ai një vend real? Si do të ripërtërihet toka? Si do të jetë të jetosh në qiejt e rinj dhe në tokën e re?

Pen
>