General
text

PJESA 5: DOKTRINA E ZBATIMIT TË SHPENGIMIT

Module 7

Module Structure

Kapitulli 31: Hiri i përgjithshëm 1 Lesson

Kapitulli 31: Hiri i përgjithshëm

Cilat janë bekimet e pamerituara që Perëndia ua jep të gjithë njerëzve, qofshin besimtarë qofshin jobesimtarë?

Kapitulli 32: Zgjedhja dhe refuzimi nga Perëndia 1 Lesson

Kapitulli 32: Zgjedhja dhe refuzimi nga Perëndia

Kur dhe pse na zgjodhi Perëndia? A ka disa që nuk janë zgjedhur?

Kapitulli 33: Thirrja e ungjillit dhe thirrja efektive 1 Lesson

Kapitulli 33: Thirrja e ungjillit dhe thirrja efektive

Cili është mesazhi i ungjillit? Si bëhet efektiv ai?

Kapitulli 34: Ripërtëritja 1 Lesson

Kapitulli 34: Ripërtëritja

Çfarë do të thotë të rilindësh?

Kapitulli 35: Kthimi në besim (besimi dhe pendesa) 1 Lesson

Kapitulli 35: Kthimi në besim (besimi dhe pendesa)

Çfarë është pendesa e vërtetë? Çfarë është besimi shpëtues? A mund ta pranojnë njerëzit Jezusin si Shpëtimtar dhe jo si Zot?

Kapitulli 36: Drejtësimi (Qëndrimi i drejtë ligjor para Perëndisë) 1 Lesson

Kapitulli 36: Drejtësimi (Qëndrimi i drejtë ligjor para Perëndisë)

Si dhe kur e fitojmë qëndrimin e drejtë ligjor para Perëndisë?

Kapitulli 37: Birësimi (Anëtarësia në familjen e Perëndisë) 1 Lesson

Kapitulli 37: Birësimi (Anëtarësia në familjen e Perëndisë)

Cilat janë përfitimet e të qenurit pjesëtar i familjes së Perëndisë?

Kapitulli 38: Shenjtërimi (Rritja në ngjashmëri me Krishtin) 1 Lesson

Kapitulli 38: Shenjtërimi (Rritja në ngjashmëri me Krishtin)

Si rritemi në pjekurinë e krishterë? Cilat janë bekimet e rritjes së krishterë?

Kapitulli 39: Pagëzimi dhe mbushja me Frymën e Shenjtë 1 Lesson

Kapitulli 39: Pagëzimi dhe mbushja me Frymën e Shenjtë

A duhet të kërkojmë "pagëzim në Frymën e Shenjtë" pas kthimit në besim? Çfarë do të thotë të mbushesh me Frymën e Shenjtë?

Kapitulli 40: Ngulmimi i shenjtorëve (të qëndruarit i krishterë) 1 Lesson

Kapitulli 40: Ngulmimi i shenjtorëve (të qëndruarit i krishterë)

A mundet që të krishterët e vërtetë ta humbin shpëtimin e tyre? Si mund ta dimë nëse jemi të rilindur me të vërtetë?

Kapitulli 41: Vdekja dhe gjendja e ndërmjetme 1 Lesson

Kapitulli 41: Vdekja dhe gjendja e ndërmjetme

Cili është qëllimi i vdekjes në jetën e krishterë? Çfarë ndodh me trupat dhe shpirtrat tanë pasi vdesim?

Kapitulli 42: Përlëvdimi (Marrja e trupit të ringjallur) 1 Lesson

Kapitulli 42: Përlëvdimi (Marrja e trupit të ringjallur)

Kur do t'i marrim trupat e ringjallur? Si do të jenë ata?

Kapitulli 43: Bashkimi me Krishtin 1 Lesson

Kapitulli 43: Bashkimi me Krishtin

Çfarë do të thotë të jesh "në Krishtin" ose "i bashkuar me Krishtin"?

Pen
>