Dhuroni

Akti i dhënies na ndryshon, duke na bërë më shumë si Krijuesi ynë

Gjithashtu, ju mund të dhuroni përmes transfertës bankare në këto llogari. 

Zgjidhni bankën që ju përshtatet më së miri. Për të dhuruar ndiqni këto hapa:

  • Vizitoni çdo degë të bankës së mëposhtme, ose
  • Dhuroni përmes llogarisë tuaj bankare në internet

Dhuro në lekë

Banka e përfituesit:
Intesa Sanpaolo Bank Albania SHA, Tiranë, Shqipëri.

Adresa e Bankës:
Rruga "Ismail Qemali", Nr. 27 P.O. Box 8319 1001 Tiranë, Albania NR.27, 1001 Tiranë.

Emri i përfituesit:
Qendra Ignis

Kodi BIC/Swift: 
USALALTR

Numri i llogarisë:
10786731801

IBAN:
AL58208110080000010786731801- (në lekë)

Dhuro në U.S. dollarë

Banka e përfituesit:
Intesa Sanpaolo Bank Albania SHA, Tiranë, Shqipëri.

Adresa e Bankës:
Rruga "Ismail Qemali", Nr. 27 P.O. Box 8319 1001 Tiranë, Albania NR.27, 1001 Tiranë.

Emri i përfituesit:
Qendra Ignis

Kodi BIC/Swift: 
USALALTR

Numri i llogarisë:
10786738602

IBAN:
AL52208110080000010786738602- (në USD)

Dhuro në euro

Banka e përfituesit:
Intesa Sanpaolo Bank Albania SHA, Tiranë, Shqipëri.

Adresa e Bankës:
Rruga "Ismail Qemali", Nr. 27 P.O. Box 8319 1001 Tiranë, Albania NR.27, 1001 Tiranë.

Emri i përfituesit:
Qendra Ignis

Kodi BIC/Swift: 
USALALTR

Numri i llogarisë:
10786738601

IBAN:
AL79208110080000010786738601- (në euro)

Duke dhuruar për Qendren Ignis, ju investoni në inkurajimin, paisjen dhe krijimin e burimeve për pastorë e drejtues të kishave, si dhe në iniciativat e reja kishëmbjellëse në Shqipëri dhe Kosovë.

>