General
Text

Shtojca 3: Këngë bashkëkohore adhurimi të klasifikuara sipas kapitujve

Lesson 62 Chapter 3 Module 10

Këngë Adhurimi Bashkëkohore të Treguara Sipas Kapitujve

Çdo kapitull në këtë libër përfshin një himn që lidhet me subjektin e trajtuar në kapitull. Veç kësaj, unë pata mundësi të gjeja këngë adhurimi bashkëkohore që korrespondojnë me subjektet e njëzetegjashtë nga pesëdhjeteshtatë kapitujt e këtij libri. Këtu i kam radhitur këngët sipas kapitullit dhe kam dhënë vargun e parë dhe vendndodhjen në librin e këngëve Libri i Korit të Adhurimit (Praise Chorus Book) (Nashville: Maranatha Music, 1990). (Ndoshta kjo listë mund të shërbejë si një inkurajim për kompozitorët e këngëve për të kompozuar këngë adhurimi bashkëkohore që lidhen me subjektet e kapitujve të tjerë të librit).

Kapitulli

Vargu i Parë i Këngës

Vendndodhja në Libër

7

Para së gjithash kërkoni mbretërinë e Perëndisë

1

10

Atë, ne të duam, të adhurojmë dhe të lavdërojmë

13

11

Sepse Ti, o Zot, Je Lart (unë të lartësoj)

69

12 ose 13

Zoti është i madh, Ai është i shenjtë dhe i drejtë

47

12 ose 13

Unë do të këndoj përjetë për mirësitë e Zotit

238

12 ose 13

Zot, drita e dashurisë Tënde po shkëlqen

259

12 ose 13

O Zot, Ti je i bukur

217

12 ose 13

Dashuria e paepur e Zotit nuk resht kurrë

208

12 ose 13

Mirësia jote vlen më tepër se jeta

24

14

I shenjtë i shenjtë; i shenjtë i shenjtë

3

15

Ti je i denjë

109

18

Para së gjithash kërkoni mbretërinë e Perëndisë

1

20

Luftëtar i fuqishëm, i veshur për betejë

276

21

Sepse Ti, o Zot, je Shumë i Larti (unë të lartësoj)

69

21

Zot, u lëvdofsh në jetën time

22

24

O Perëndi, krijo tek unë një zemër të pastër

195

24

Më heto, o Perëndi, dhe njihe zemrën time sot

92

26

Lavdi, Mbreti Jezus

71

26

A nuk është i bukur Ai?

179

26

Jezus, emër përmbi çdo emër

200

26

Na i hap sytë Zot, duam të shohim Jezusin

229

26

Lëvdoni emrin e Jezusit

127

26

Bir i Perëndisë, kjo është kënga jonë e lëvdimit

241

26

Ka një Shpengues

136

27

Ka një Shpengues

136

28

Lavdi, Mbreti Jezus

71

28

Gjithë qielli shpall lavdinë e Zotit të ringjallur

258

28

Ai është Zot, Ai është Zot

87

29

Ejani dhe lëvdojeni Atë, priftëri mbretërore

265

30

Jo për fuqinë dhe as për forcën 

38

30

Frymë i Perëndisë së gjallë, zbrit përsëri mbi mua

82

33

Perëndia e fali mëkatin tim në emrin e Jezusit

263

35

Oh lëre Birin e Perëndisë të të mbushë

218

37

Ja, çfarë lloj dashurie

6

38

O Perëndi, ndrysho zemrën time

1106

38

Zot, drita e dashurisë Tënde po shkëlqen

259

38

Oh lëre Birin e Perëndisë të të mbushë

218

45

Zot, na lidh bashkë

73

45

Jemi këtu, të mbledhur si familje

268

46

Me armët qiellore ne do të hymë

165

48

Ky është vend i shenjtë

118

51

Ashtu si drenusha ka një dëshirë të madhe për rrëketë e ujit

246

51

Shpirti im, beko Zotin

114

51

Sepse Ti, o Zot, je Shumë i Larti (unë të lartësoj)

69

51

Hosana, Hosana

188

51

Zot, të dua, dhe e ngre zërin tim

84

51

Bëj që lëvdimi ynë për Ty të jetë si temjani

149

51

Ti je i denjë, Jehova i Madh

58

51

Ne sjellim flijimin e lëvdimit

232

51

Ne do të përlëvdojmë Mbretin e mbretërve

117

51

Kur unë shoh në tënden shenjtëri

40

54

Tungjatjeta, Mbreti Jezus

71

54

Madhëri, adhuro madhërinë e Tij!

98

57

Lavdi, Mbreti Jezus

71

57

Kështu të shpenguarit nga Zoti do të kthehen

113

Pen
>