General
text

PJESA 2: DOKTRINA E PERËNDISË

Module 4

Module Structure

Kapitulli 9: Ekzistenca e Perëndisë 1 Lesson

Kapitulli 9: Ekzistenca e Perëndisë

Nga e dimë që Perëndia ekziston?

Kapitulli 10: Njohshmëria e Perëndisë 1 Lesson

Kapitulli 10: Njohshmëria e Perëndisë

A mund ta njohim me të vërtetë Perëndinë? Sa shumë nga Perëndia mund të njohim?

Kapitulli 11: Karakteri i Perëndisë: Atributet e "pa komunikueshme" 1 Lesson

Kapitulli 12: Karakteri i Perëndisë: Atributet "e komunikueshme" (Pjesa 1) 1 Lesson

Kapitulli 12: Karakteri i Perëndisë: Atributet “e komunikueshme” (Pjesa 1)

Si është Perëndia si ne në qenien e Tij dhe në atributet e Tij mendore dhe morale?

Kapitulli 13: Karakteri i Perëndisë: Atributet "E komunikueshme" (Pjesa 2) 1 Lesson

Kapitulli 13: Karakteri i Perëndisë: Atributet “E komunikueshme” (Pjesa 2)

Si është Perëndia si ne në atributin e vullnetit dhe në atributet që përmbledhin shkëlqyeshmërinë e Tij?

Kapitulli 14: Perëndia në tri persona: Trinia 1 Lesson

Kapitulli 14: Perëndia në tri persona: Trinia

Si mund të jetë Perëndia tri persona dhe megjithëkëtë një Perëndi?

Kapitulli 15: Krijimi 1 Lesson

Kapitulli 15: Krijimi

Pse, si dhe kur e krijoi Perëndia universin?

Kapitulli 16: Provania e Perëndisë 1 Lesson

Kapitulli 16: Provania e Perëndisë

Nëse Perëndia kontrollon gjithçka, si mund të kenë veprimet tona kuptim të vërtetë? Cilat janë dekretet e Perëndisë?

Kapitulli 17: Mrekullitë 1 Lesson

Kapitulli 17: Mrekullitë

Çfarë janë mrekullitë? A mund të ndodhin ato sot?

Kapitulli 18: Lutja 1 Lesson

Kapitulli 18: Lutja

Përse Perëndia dëshiron që të lutemi? Si mund të lutemi me efikasitet?

Kapitulli 19: Engjëjt 1 Lesson

Kapitulli 19: Engjëjt

Çfarë janë engjëjt? Përse Perëndia i krijoi ata?

Kapitulli 20: Satani dhe demonët 1 Lesson

Kapitulli 20: Satani dhe demonët

Si duhet të mendojnë të krishterët sot për Satanin dhe demonët? Lufta shpirtërore.

Pen
>