IGNIS ekziston për të inkurajuar, pajisur, dhe siguruar burime për kishat dhe iniciativat kishëmbjellëse nga ana shpirtërore dhe organizative, që ato të përmbushin misionin e tyre duke qenë dritë dhe kripë në Shqipëri. 

Vizioni dhe misioni

>