artikulli 14

Përgjigjja

Rregulli më i mirë bazë për të përcaktuar se çfarë është kontekstualizimi biblik dhe çfarë është kompromisi jobiblik është pyetja: A e bën kjo gjë më të qartë skandalin e ungjillit? Nëse po, është kontekstualizim biblik. Nëse jo, është kompromis jobiblik.

Në pamje të parë, praktikat kulturore si heqja e këpucëve brenda në shtëpi apo të ngrënët me dorën e majtë, mund të duken sikur nuk kanë fare lidhje me ungjillin. Por nëse përshtatja me zakonet e kulturës, që thamë më lart, shmang ofendimin kulturor, kjo gjë na lejon ta komunikojmë ungjillin në mënyrë më të drejtpërdrejtë. Heqja e këtyre pengesave kulturore i jep mundësi dëgjuesit që ta dëgjojë më qartë skandalin e ungjillit. Me fjalë të tjera, kontekstualizimi i mirë u jep njerëzve mundësinë të pengohen tek ungjilli dhe jo te kultura.

Nga ana tjetër, nëse përqafon ndonjë praktikë kulturore që bie në konflikt me Shkrimin, apo e paraqet ungjillin në një mënyrë që e minimizon veçantinë e ungjillit nga ajo që dikush tashmë beson, një "kontekstualizim" i tillë është kompromis i maskuar, për shkak se e minimizon skandalin e ungjillit, dhe për aq kohë sa e bën këtë, ti errëson ungjillin. 

Botuar me leje: https://www.9marks.org/answer/how-can-you-tell-difference-between-legitimate-contextualization-and-unbiblical-compromise/

Përktheu: Sara Gjana | Redaktoi: Vilma Dina

Shënim: Ju mund ta shpërndani këtë material, pa ndryshuar aspak përmbajtjen. Sigurohuni të citoni "botuar me leje nga dritez.al" dhe vendosni hallkën (linkun) e këtij artikulli nga faqja jonë në internet.

©️ qendraignis.al

Similar posts

Si e formon Darka e Zotit kishën lokale
Pse ferri është thelbësor për Ungjillin
>